book_ninja_w_sword.jpg.png
logo_fab_stroke_black_750.height-350.width-10000.png
飛博LOGO-03.png
image.png
logo_tate.png

​【日系經典週邊

公司理念

Fayble飛博創立於2020年3月27日

​公司創辦的理念
是因由希望將更多優質的集換式卡牌遊戲

引進台灣,讓更多人了解TCG的有趣

飛博LOGO-03.png

​【熱血美式TCG

​【日系精美LCG

LC 第二彈 LOGO.png
299908483_155408610425078_2590657938180030465_n.png
logo_fab_stroke_black_750.height-350.width-10000.png
LC 第二彈 LOGO.png
未命名-1.png

申請成為經銷商
Become Dealer

260x260.png

與我們聯繫
Connect With Us